Säännöt

 

AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Simpeleen Hahlon ulkoampumaradan järjestyssäännöt ja aukioloajat.

 

AMPUMARATAA SAA KÄYTTÄÄ SEURAAVINA AIKOINA:

 

Ma - pe klo 9 - 20
Lauantaisin klo 9 - 18
Sunnuntaina klo 10 - 18

 

 

RADALLA EI SAA AMPUA JOULUAATTONA, JOULUPÄIVÄNÄ, UUDENVUODENPÄIVÄNÄ EIKÄ PITKÄPERJANTAINA

 

 1. Tervetuloa Korjon ampumaradalle.
  Radan osoite on Ampumatie 61, 56800 Simpele.
  Ratavastaavana toimii Anssi Hyrkäs, 050 5884208.
 2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan ja huolehdittava siitä, ettei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.
 3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän hyväksymät tai määräämät valvojat.  Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
 4. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa urheiluammuntaa Simpeleen Hahlo ry:n jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.
 5. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.
 6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu.  Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.
 7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana,  lukko avattuna ja turvalipulla varustettuna (pienoiskivääri) tai ase on pidettävä kuljetuskoteloon sijoitettuna.
 8. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan. 
 9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 10. Haulikolla ampuminen on kielletty.
 11. Vaippaluotien käyttö on kielletty.
 12. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 13. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla.
 14. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä
 15. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana
 16. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

 

 

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN