Simpeleen Hahlon syyskokous 13.11.2023 klo 18 sisäradalla

22.10.2023

Simpeleen Hahlo ry

 

 Simpeleen Hahlo ry
SYYSKOKOUS                                                   ESITYSLISTA

aika                13.11.2023 klo 18.00

paikka            Sisäampumarata tai Teams-palaveri

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa     
3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus        
5. esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
7. valitaan kuusi johtokunnan jäsentä
8. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilöt
9. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet
10. päätetään mitkä lajit ovat seuran ohjelmassa
11. valitaan edustajat SAL:n ja alueen kokouksiin
12. käsitellään johtokunnan ja jäsenten vireille panemat muut asiat 
13. kokouksen päättäminen